Vay tiền bằng xe hoặc đăng ký xe ô tô

Vay tiền bằng xe hoặc đăng ký xe ô tô

Có tiền vẫn có xe đi